ƯU ĐÃI lớn ĐẦU NĂM TỪ ATP SOFTWARE

Giảm Giá 10-30% Toàn Bộ Phần Mềm

Kết thúc sau:

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Phần mềm hỗ trợ kết bạn khách hàng tiềm năng, nuôi nick Facebook, xây dựng trang cá nhân bán hàng trên Facebook…

SIMPLE FB PRO

Gói Vĩnh Viễn

6.000.000 VND

Gói 1 Năm

3.500.000 VND

Hãy chọn gói bản quyền phần mềm phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Xem danh sách phần mềm tại đây.

Bảng Giá 1 Phần Mềm

Gói Vĩnh Viễn

4.500.000 VND

Gói 1 Năm

2.500.000 VND

Bảng Giá Simple Ninja Pro

Gói Vĩnh Viễn

6.000.000 VND

Gói 1 Năm

3.500.000 VND

Đăng ký Combo Special và chọn ra 4 phần mềm phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Xem danh sách phần mềm tại đây.

Bảng Giá Combo Special

Gói Vĩnh Viễn

9.000.000 VND

Gói 1 Năm

4.500.000 VND

Bảng Giá Combo ATP

Gói Vĩnh Viễn

18.000.000 VND

Gói 1 Năm

9.000.000 VND

Hơn 85.000 doanh nghiệp và chủ shop đã đăng ký sử dụng!

SIMPLE FB PRO

Gói 1 Năm

3.500.000 VND

Gói Vĩnh Viễn

6.000.000 VND

Bảng giá 1 Phần Mềm

Gói 1 Năm

2.500.000 VND

Gói Vĩnh Viễn

4.500.000 VND

Bảng giá Simple Ninja Pro

Gói 1 Năm

4.500.000 VND

Gói Vĩnh Viễn

6.500.000 VND

Bảng giá Combo Special

Gói 1 Năm

4.500.000 VND

Gói Vĩnh Viễn

9.000.000 VND

Bảng giá Combo ATP

Gói 1 Năm

9.000.000 VND

Gói Vĩnh Viễn

18.000.000 VND

ATP Link thông báo

Hệ thống ATP Link sẽ ngừng cung cấp gói biolink miễn phí kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ để sao lưu dữ liệu hoặc nâng cấp để tiếp tục sử dụng.